نمایندگان فروش

آرت شاپ ۱: تهران، اندرزگو، سلیمی شمالی، باغ انجمن خوش نویسان (مجموعه حروف تزئینی، مجموعه نقش فرش، مجموعه ناطلسمها)
آرت شاپ ۲: تهران، نیاوران، کاخ نیاوران (مجموعه حروف تزئینی، مجموعه نقش فرش، مجموعه ناطلسمها)
گالری شین: تهران، زعفرانیه، موزه زمان (مجموعه حروف تزئینی، مجموعه ناطلسمها)
بهارخانه: تهران، میرداماد، جنب مسجد الغدیر، مرکز خرید پاسارگاد، طبقه اول، شماره ۱۱ (مجموعه حروف تزئینی)