شرایط ارجاع و تعویض کالای خریداری شده

در صورتی که کالای خریداری شده معیوب و یا آسیب دیده بدست شما برسد و یا سایز یا طرح آن مغایر با سفارش ثبت شده شما باشد بمنظور مرجوع نمودن میبایستی تا بیست و چهار ساعت پس از دریافت کالا جزئیات مربوط به ایراد و یا نقص آن را از طریق فرم مربوطه به ما اطلاع داده و پس از انجام هماهنگی های لازم تا پنج روز پس از آن کالا را در شرایط روز نخست خود (هرگز از آن استفاده نشده و تمامی تگها و متعلقات آن متصل و همراهش باشد) به دست ما برسانید.

-کالای مرجوعی در صورت معیوب بودن با نسخه سالم در همان سایز تعویض میشود، در صورت مغایرت طرح و یا سایز هم  مطابق با سفارش ثبت شده طرح و یا سایز صحیح برای شما ارسال میگردد، همچنین در صورت اتمام موجودی کالای مذکور مبلغ آن بصورت اعتبار خرید از وبسایت دراختیار شما قرار میگیرد.

-مسئولیت کامل نگهداری از کالا تا دریافت آن توسط ما بر عهده خریدار است و در صورتی که در این مدت آسیبی به آن برسد و یا در شرایط روز نخست خود نباشد هیچ مسئولیتی از جانب ما پذیرفته نمیشود پس در نگهداری آن دقت به خرج داده و برای ارسال کالای مورد نظر از بسته بندی مناسب و پست یا پیک معتبر استفاده نمایید.

– تایید ایرادات سفارش مرجوعی توسط کارشناس فروش و کارشناس کنترل کیفیت ما انجام میپذیرد.

– در شرایط مذکور و با رعایت موارد بالا هزینه برگشت و ارسال مجدد کالا بر عهده ما میباشد.

چنانچه از سایز کالای خریداری شده رضایت ندارید و قصد تغییر آن را دارید در صورتی که کالا در شرایط روز نخست خود باشد (هرگز از آن استفاده نشده و تمامی تگها و متعلقات آن متصل و همراهش باشد) میتوانید پس از انجام هماهنگی  با ما از طریق فرم مربوط به ارجاع کالا آنرا برای ما ارسال کرده و سایز مورد نظرتان را تحویل بگیرید، در صورتی که سایز مورد درخواست دیگر موجود نباشد و یا مشتری خواهان تغییر مدل کالا باشد مبلغ کالای خریداری شده بصورت اعتبار خرید از وبسایت در اختیار شما قرار میگیرد.

-مسئولیت کامل نگهداری از کالا تا دریافت آن توسط ما بر عهده خریدار است و در صورتی که در این مدت آسیبی به آن برسد و یا در شرایط روز نخست خود نباشد هیچ مسئولیتی از جانب ما پذیرفته نمیشود پس در نگهداری آن دقت به خرج داده و برای ارسال کالای مورد نظر از بسته بندی مناسب و پست یا پیک معتبر استفاده نمایید.

– تایید سلامت کالای ارسالی توسط کارشناس فروش و کارشناس کنترل کیفیت ما انجام میپذیرد.

– در شرایط مذکور هزینه برگشت و ارسال مجدد کالا بر عهده مشتری میباشد.