میل به زیبایی در قالب هنرهای تزئینی و کاربردی از دیرباز جایگاه ویژه ای در زندگی ایرانیان داشته است، با نگاه به تلاشهایی که برای زیباسازی ساده ترین و کم اهمیت ترین (کم اهمیت از این بابت که اولویت با جنبه کاربردی آنها بوده است) وسائل کاربردی روزمره نظیر قفل، ترازو و… انجام میشده میتوان به این مسئله پی برد. اگر چه طی چند دهه اخیر عوامل مختلفی باعث شده بسیاری از این هنرهای ایرانی رو به انقراض رود اما کم کم این هنرها با شکل و سبکی مدرن در حال پیدار کردن راه خود به خانه های ایرانیان هستند، این مجموعه (حروف تزئینی) آثاری در همین زمینه اند، برای طراحی این مجموعه از قلمی استفاده کرده ایم که طراحی آنرا بر اساس قلمهای مدرن و با نگاهی به قلمهای کلاسیک ثلث و نستعلیق انجام داده ایم، برای حاصل شدن بیشترین ظرافت و کیفیت از فرآورده چوبی اچ دی اف برای تهیه این حروف استفاده شده و ساخت آنها بصورت دستی انجام شده است، این موضوع در کنار فرمهای ساده این حروف باعث میشود افراد با سلیقه های متفاوت بتوانند به روشهای گوناگونی در چیدمانهای مختلف دکوراتیو از آنها استفاده نمایند.