ورود جریان نوگرایی به ایران جنبه‌های مختلفی از زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد. اما در مسیر این تغییر، نگاه جامعه در‌ بعضی مسائل کماکان سنتی ماند. هنر از مواردی بود که در کشمکش بین سنت و نوگرایی دچار تغییرات زیادی شد، تا جایی که برخی رشته‌های هنری به دست فراموشی سپرده شدند. هنرهای کاربردی و تزئینی در این میان بیشترین تاثیر را پذیرفتند، اما میل به هنر و زیبایی حاصل از آن سبب شد تا آموزه‌ها و آثار این رشته‌ها به حیات خود ادامه دهند و با شکل‌گیری جریان‌های پست مدرن، با نگاه متفاوت هنرمندان به ریشه‌ها و داشته‌های هنری پیشینیان، جان دوباره‌ای بگیرند و در قالبی نو شکوفا شوند.

خط مشی «دست‌سازه‌های فرهاد» نیز ریشه در این نگاه دارد، خلق ایده‌ها و آثاری تازه که بطور ناخودآگاه حس نزدیکی و آشنایی را در مخاطبان برمی‌انگیزند. همچنین می‌کوشیم تا با توجه به کوچکترین جزئیات در ساخت این دست‌سازه‌ها و دقت در انتخاب بهترین مواد اولیه، زیبایی و ماندگاری این آثار در گذر زمان را بالا ببریم و احساس و عقاید خود را در قالب یک اثر هنری به بهترین شکل به مخاطبان انتقال دهیم؛ چرا که معتقدیم هنر تجلّی زیبایی روح هنرمند است و تک تک اعضای جامعه با زیبایی حاصل از آن ارتباط برقرار می‌کنند.