• تاپ لولی مشکی زنانه
 • تاپ نقش زنانه

  115,000 تومان
  معنی آن باشد که بستاند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را این بیت از دیوان شمس مولاناست و خط استفاده شده هم ثلث میباشد
 • شکل کلی این طرح از ترنجهای اسلیمی که برای گنجاندن متن به میان نقوش اسلیمی در معماری و کاشیکاری اماکن مذهبی استفاده میشوند الهام گرفته شده، فرم مشبک پنجره فولاد و ضریح هم سطح این نقش مایه را پوشانده است و متن استفاده شده در آن هم مصرعی از رباعیات خیام است:

  برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دگران

 • شکل کلی این طرح از ترنجهای اسلیمی که برای گنجاندن متن به میان نقوش اسلیمی در معماری و کاشیکاری اماکن مذهبی استفاده میشوند الهام گرفته شده، فرم مشبک پنجره فولاد و ضریح هم سطح این نقش مایه را پوشانده است و متن استفاده شده در آن هم مصرعی از رباعیات خیام است:

  برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دگران

 • این طرح نسخه ای هم خانواده در طرح های زنانه با همین نام دارد و رباعی استفاده شده در آن به شرح زیر است:

  من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم

  من بنده آن دمم که ساقی گوید، یک جام دگر بگیر و من نتوانم

 • این طرح نسخه ای هم خانواده در طرح های مردانه با همین نام دارد و رباعی استفاده شده در آن به شرح زیر است:

  گویند بهشت و حور عین خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود

  گر ما می و معشوق پرستیم رواست، چون عاقبت کار همین خواهد بود

 • تیشرت سبز زنانه

  160,000 تومان
  سبز رنگیست که یادآور زندگی و آرامش در ذهن انسان است. تکمیل کننده حیات بشر هم یافتن و درک عشق است. البته یافتن عشق خود وابسته به صیقل روح است، عشق با ورود به زندگی انسان در جای جای آن تاثیر خود را میگذارد و نوعی بلوغ را در نگرش او ایجاد میکند و انسان را به توازن و آرامش نزدیکتر مینماید.
 • سرو بواسطه استقامت و سرسبزی همیشگی اش میان ایرانیان تبدیل به نماد سرافرازی شده و با هویت آنها گره خورده است، آتش نیز در نگاه پیشینیان بعنوان یکی از چهار عنصر تشکیل دهنده جهان است و نماد پاکی و پالایندگیست، در شاهنامه نیز سیاوش برای عیان شدن حقیقت و اثبات بی گناهی اش به میان آتش میرود و از این آزمون سربلند خارج میشود. در این نقش مایه هم انسانی که به سرو تشبیه و همچون سرو هم به تصوری کشیده شده قدم در میان زبانه های آتش نهاده تا اینگونه از آزمون آتش چیستی و چراییِ حقیقتِ وجود و خلقت خود را دریابد