کالای فیزیکی

تیشرت بیست و هشتم زنانه

تیشرت بیست و هشتم زنانه
تیشرت بیست و هشتم زنانه
تیشرت بیست و هشتم زنانه
تیشرت بیست و هشتم زنانه
تیشرت بیست و هشتم زنانه
تیشرت بیست و هشتم زنانه
کالای فیزیکی

تیشرت بیست و هشتم زنانه

۱۹۰٫۰۰۰تومان
S
اضافه به سبد خرید

این طرح نسخه ای هم خانواده در طرح های مردانه با همین نام دارد و رباعی استفاده شده در آن به شرح زیر است:

گویند بهشت و حور عین خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود

گر ما می و معشوق پرستیم رواست، چون عاقبت کار همین خواهد بود

این رباعی از خیام است